Mondi Kağıt

Mondi Kağıt, 30 farklı ülkede 25,000’den fazla insana iş sağlayan, uluslararası bir kağıt ve ambalajlama grup şirketidir. Ana operasyon ayakları Avrupa, Rusya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika’dadır.

Kağıt ve ambalajlama değer zincirinin halkaları, orman yönetiminden selüloz üretimine, kağıt üretiminden efektif ve yenilikçi ambalajlama ürünleri imal etmeye uzanan geniş bir spektrumu kapsar. Mondi’nin 2015 yılı cirosu €6.8b olmakla birlikte, karlılık 20.5% düzeyindedir.

Mondi sürdürülebilir şekilde ormanlarını kontrol etmekte, ve sürdürülebilirliğe önem veren kaynaklardan ağaç ürünlerini temin etmektedir. Geri dönüştürülebilir kağıtların yanında, grup selülozdan kutu yapımı, kraft kağıdı, ve kaplamasız kağıt yapmaktadır. Ayrıca operasyonlar için gerek duyulan reçine, film gibi hammaddeler de Mondi bünyesinde üretilmektedir.

Dünyaya sunduğu binlerce ürünle her gün insanların hayatına dokunan Mondi firmasını temsil etmek Tekiner için bir gurur kaynağıdır. Bunun yanında iki grubun da sürdürülebilir ve doğa dostu çözümlere son derece önem veriyor olması dolayısıyla, bu ortaklığın birbirini tamamlar nitelikte olduğunu da söylemek yanlış olmaz.

Mondi'nin Tüm Ürünleri İçin